It is really a shame.....

Fri, 14 Feb 1997 12:27:40 -0600 (CST)
karen denise solski (kdsolski@ix.netcom.com)